امام خمینی (ره): این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند ،یک روز هم یکی از این وصیت نامه ها رو بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید.

طرح وصیت نامه شهدا را می توانید برای استفاده در سایت یا کانال تلگرامی خود به صورت رایگان دانلود کنید...